Nők és férfiak fizetésének összehasonlítása

Nők és férfiak bruttó átlagfizetése A rendelkezésünkre álló adatbázist felhasználtuk a férfiak és nők fizetési szintje közti eltérés vizsgálatra is.
A feldolgozott kérdőívek 45%-át férfiak, 55%-át nők küldtek be.
A két adathalmazt külön értékelve a nők jellemző bruttó fizetése (medián) 150000 Ft, a férfiaké 225200 Ft volt.
A tisztább kép érdekében végeztünk néhány összehasonlítást az azonos szektorban dolgozó, azonos végzettségű és pozíciójú munkavállalók közt is.

Fizetések az informatikai és telekommunikációs szektorban

bruttó jövedelmek az infomatika és telekom szektorban Bár az informtikusok jövedelme a többi szektorhoz képest egyébként is igen kedvező, Budapesten kiemelkedően magas fizetést lehet kapni. A középfokú végzettségűeknél vidéken a jellemző jövedelem 143000 Ft, Budapesten 255000 Ft.
A diplomások esetében Budapesten 358000 forintos, a vidéki nagyvárosokban 235000 forintos, kisvárosokban 204000 forintos bruttó fizetés fordul elő leggyakrabban.
A kitöltött kérdőívek csaknem felében adtak tájékoztatást jutalomról, ennek összege jellemzően egy havi fizetésnek felel meg. Természetbeni juttatásról az adatközlők több, mint fele számolt be, 25000 forint körüli értékben.

Fizetések a vendéglátóiparban, idegenforgalomban

Jövedelmek a vendéglátás és idegenforgalom területén Általános iskolai végzettséggel a 98.000 forintos minimálbérre lehet számítani, ezt néhány ezer forinttal meghaladó fizetést legfeljebb nagyvárosban adnak.
Középiskolai végzettséggel a jellemző fizetések 98.000-120.000 Ft közt mozognak a település méretétől függően, a diplomával rendelkezők jellemző jövedelme 110.000-130.900 Ft lett. Így a nem vezető beosztásban levő munkavállalók esetén a diploma legfeljebb néhány tízezer forintos előnyt jelent.

Fizetések a szociális és egészségügyi szektorban

A szektorban nem mutatható ki jelentős különbség a bérek közt a település földrajzi elhelyezkedése szerint, a munkával eltöltött évek száma pedig elsősorban a diplomások esetében befolyásolja a fizetéseket.
Az általános iskolai és középfokú végzettségűek bruttó jövedelme általában 115000 forint körül van, de nem ritka a minimálbéren való alkalmazás sem.
A felsőfokú végzettségűek jövedelme a munkatapasztalattól függően 130000-170000 körül mozog.
Az esetek 1/3-ában számoltak be természetbeni juttatásról havi 6000-10000 forint körüli értékben és minden hatodik munkavállaló jelezte, hogy kap éves jutalmat, aminek összege jellemzően a havi fizetés mértékének felel meg.

Fizetések a pénzügyi, számviteli területen

A pénzügy-számviteli területen jól elkülönülnek a fizetési szintek a végzettség szerint. Egyértelműen megmutatkozik a különbség a Budapesten és vidéken elérhető jövedelmekben is, de vidéken már nem mutatható ki jelentős eltérés a nagyobb és kisebb települések közt.
Középiskolával a jellemző bruttó jövedelem 122000-170000 Ft közt van, a diplomásoknak 150000-300000 Ft, ezen belül a Budapesti jövedelmek kiugróan magasak.
Az esetek több mint felében előfordul természetbeni juttatás jellemzően havi 10.000-20.000 forint körüli értékben. Minden harmadik munkavállaló kap jutalmat, ez általában a havi fizetésnek megfelelő összeg.

Fizetések a közigazgatásban

A munkában eltöltött évek száma egyértelműen pozitív hatással van a fizetésekre, ez a közszolgálati illetményrendszerből következik. A település mérete és a fizetés mértéke közt viszont csak a felsőfokú végzettségűeknél van összefüggés. Jelentős hatása van az eredményekre, hogy a fővárosban és nagyvárosokban levő központi közigazgatási intézményekben magasabb az elérhető jövedelem.
Országos szinten a középiskolai végzettséggel elérhető bruttó bér a munkában eltöltött évek számától függően 100000-180000 Ft közt változik, a diplomások fizetése 160000-270000 Ft közt alakul. A diplomás jövedelem kistelepülésen általában 150000 Ft körül, Budapesten 240000 Ft körül van.
Az esetek többségéban (3/4) előfordul természetbeni juttatás, jellemzően havi 12000 forint körüli értékben. Minden negyedik munkavállaló jelezte, hogy kap jutalmat, prémiumot, ennek éves összege általában a havi fizetés mértékének felel meg.

Humán erőforrással, munkaüggyel foglalkozók fizetése

A jellemző jövedelem középiskolai végzettséggel 128.000 forint, felsőfokú végzettséggel vidéken 180.000 forint, Budapesten 235.000 forint.
Az alsóbb vezetői pozíciókban 250.000 forintra, a közép és felsővezetők 335.000 forint körüli fizetésre számíthatnak.
Az esetek több, mint harmadában előfordul éves prémium, ennek összege jellemzően egy havi fizetés.
Természetbeni juttatásról az adatközlők fele számolt be, jellemzően 12000-20000 forint értékben.

Fizetések a banki, biztosítási szektorban

A banki és biztosítási szakterületen a jövedelmek a többi szektorhoz képest mindenhol igen kedvezők, de a legjobb fizetéseket Budapesten lehet kapni.
A jellemző jövedelem középiskolai végzettséggel vidéken 166.000 forint, Budapesten 217.500 forint, felsőfokú végzettséggel vidéken 240.000 forint, Budapesten 290.000 forint.
Az esetek több mint felében előfordul éves prémium, jutalom, ennek összege jellemzően több, mint egy havi fizetés. Természetbeni juttatásról az adatközlők zöme (4/5-e) bebeszámolt, jellemzően 20.000-25.000 forint értékben.

Fizetések az oktatásban, nevelésben

A pedagógusok fizetését az országosan egységes bértábla határozza meg. Az oktatás-nevelés területén a munkában eltöltött évek száma és a végzettség egyértelműen pozitív hatással van a fizetésekre, ez a bértáblából adódik. A település mérete és a fizetés mértéke közt nincs összefüggés.
A bértábla alapján a 2015 szeptemberétől érvényes fizetések a következők:

Fizetések a beszerzés, logisztika szakterületen

A beszerzés/logisztika területén a középiskolai végzettséggel rendelkező beosztott munkatársak jellemző fizetése 169000 forint, a vezető állásúaké 250000 forint.
A diplomások közül legtöbben 260000 forint körüli összeget adtak meg bruttó fizetésként, vezető beosztásban ennek dupláját is megkereshetik.
Az adatközlők fele jelezte, hogy kap éves prémiumot, jutalmat, ennek összege jellemzően egy havi fizetésnek felel meg. Természetbeni juttatásról az adatközlők több mint fele számolt be, jellemzően 12000-20000 forint értékben.

Fizetések az adminisztrációs és asszisztencia munkakörökben

Általános iskolai végzettséggel a kisebb településeken minimálbérre lehet számítani, ezt néhány ezer forinttal meghaladó fizetést legfeljebb nagyvárosban adnak.
Középfokú végzettséggel vidéki kisvárosokban, falvakban nem lehet 100.000 forintot jelentősen meghaladó fizetést elérni, Budapesten a jellemző juttatás már megközelíti a 130.000 forintot.
Vidéken a diplomások sem kapnak ennél sokkal magasabb fizetést, a fővárosban azonban van esély a 175.000 forintot meghaladó bérre is.
Rendszeresen előfordul természetbeni juttatás havi 5000-10.000 forint körüli összegben. Minden negyedik munkavállaló jelezte, hogy kap jutalmat, éves prémiumot is, ez jellemzően a havi fizetésnek megfelelő összeg.

Fizetések a mezőgazdaság, környezetvédelem területén

Mezőgazdaságban és környezetvédelemben országos szinten középiskolai végzettséggel 130000 forint körüli fizetés érhető el, a diplomások jellemző fizetése 180000 forint.
Az kérdőívek 2/3-ában adtak meg természetbeni juttatást, jellemzően havi 10.000-25.000 forint közti értékben.
Minden harmadik munkavállaló jelezte, hogy kap jutalmat, ez éves szinten általában magasabb összeg volt, mint az egy havi fizetés.

Fizetések az építőiparban és a szakmunkák területén

Általános iskolai végzettséggel minimálbért lehet kapni. Középfokú végzettséggel is a minimálbér érhető el a kisebb településeken, városokban pedig bruttó 130000 körüli összeg a jellemző fizetés, Budapesten 150000 forint.
Felsőfokú végzettséggel, nem vezető beosztásban a nagyvárosokban 170000 forint, Budapesten 230000 forint közelíti meg legjobban a jellemző fizetési adatokat.
A kérdőívek felében adtak meg természetbeni juttatást, jellemzően havi 10000-15000 forint közti értékben.
Minden negyedik munkavállaló jelezte, hogy kap jutalmat, ez jellemzően a havi fizetésnél némileg magasabb összeg.
A kérdőíveken az adatközlők negyede adott meg "zsebbe" kapott jövedelmet, ez a bruttó béren felül 60000-120000 forint körüli összeg havonta.

Fizetések az értékesítésben, kereskedelemben

A kereskedelem területén középfokú végzettséggel a kisebb településeken általában minimálbért lehet kapni, nagyvárosokban 110000 Ft, Budapesten 120000 Ft a jellemző fizetés. A nem vezető beosztású diplomások vidéken 150000 forintra, Budapesten 255000 forintra számíthatnak.
A közép- és felsővezetői fizetések igen kedvezőnek bizonyulnak, akár a beosztotti fizetések többszörösét is elérhetik. A többi szektortól eltérő az, hogy a kereskedelemben könnyebb középvezetői beosztást kapni diploma nélkül.
A kérdőívek felében adtak meg természetbeni juttatást, jellemzően havi 10.000-20.000 forint közti értékben.
Minden harmadik munkavállaló jelezte, hogy kap jutalmat, ez jellemzően a havi fizetés összege, vagy annál valamivel több.

Fizetések a fuvarozás-szállítmányozás szektorban

Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők jellemző fizetése 136000 forint, középfokú végzettséggel és 145000 forint körüli összegre lehet számítani. A diplomások 200000 forint feletti jövedelmet is elérhetnek.
Az adatközlők egyharmada jelezte, hogy kap jutalmat, ennek összege jellemzően egy havi fizetésnek felel meg. Természetbeni juttatásról az adatközlők több, mint fele számolt be, jellemzően 10.000-25.000 forint értékben.
A kérdőívek negyedében adtak számot "zsebbe" érkező pluszjövedelemről.

Oldalak

Feliratkozás Mennyitkeresel.hu RSS csatornájára