Nők és férfiak fizetésének összehasonlítása

Nők és férfiak bruttó átlagfizetése A rendelkezésünkre álló adatbázist felhasználtuk a férfiak és nők fizetési szintje közti eltérés vizsgálatra is.
A feldolgozott kérdőívek 45%-át férfiak, 55%-át nők küldtek be.
A két adathalmazt külön értékelve a nők jellemző bruttó fizetése (medián) 150000 Ft, a férfiaké 225200 Ft volt.
A tisztább kép érdekében végeztünk néhány összehasonlítást az azonos szektorban dolgozó, azonos végzettségű és pozíciójú munkavállalók közt is.

Fizetések az informatikai és telekommunikációs szektorban

Az informtikusok jövedelme a többi szektorhoz képest egyébként is igen kedvező, de Budapesten kiemelkedően magas fizetést lehet kapni. A diplomás informatikusok esetében Budapesten 450.000 forintos, vidéken 290.000 forintos bruttó fizetés fordul elő leggyakrabban. A telekommunikációs szektorból főleg budapesti nagyvállalatnál dolgozók küldtek be adatokat. Itt középiskolai végzettséggel 250.000 forint a jellemző fizetés, felsőfokú végzettséggel 430.000 forint.

Fizetések a vendéglátóiparban, idegenforgalomban

A vendéglátásban és idegenforgalomban középiskolai végzettséggel a jellemző fizetések a bérminimum körül mozognak, vidéken a diplomával rendelkezők jellemző jövedelme sem sokkal magasabb, Budapesten viszont a 200.000 forint a jellemző diplomás fizetés.

Fizetések a szociális és egészségügyi szektorban

Az egészségügyben dolgozó középfokú végzettségűek bruttó jövedelme általában 145.000 forint körül van, de nem ritka a bérminimumon való alkalmazás sem. A szociális szektorban is hasonló a középiskolai végzettségűek fizetése.
A főiskolai végzettségűek jövedelmében sincs nagy különbség a szociális és az egészségügyi intézmények közt (160-170.000 Ft). Az egészségügyben dolgozó egyetemi végzettségűek (köztük az orvosok) jellemző fizetése viszont ennél magasabb, 275.000 forint.

Fizetések a pénzügyi, számviteli területen

Középiskolával a jellemző bruttó jövedelem vidéken 162.000 Ft, Budapesten 198.000 Ft körül van, a felsőfokú képesítéssel rendelkezők vidéken 167.000 Ft, Budapesten 243.000 Ft körül keresnek. A diplomásoknak vidéken 240.000-270.000 Ft, Budapesten 350.000-420.000 Ft a jellemző fizetése, ezen belül kimutatható különbség van a főiskolai és egyetemi végzettségűek közt.

Fizetések a közigazgatásban

A munkában eltöltött évek száma egyértelműen pozitív hatással van a fizetésekre, ez a közszolgálati illetményrendszerből következik. A település mérete és a fizetés mértéke közt viszont csak a felsőfokú végzettségűeknél van összefüggés. Jelentős hatása van az eredményekre, hogy a fővárosban és nagyvárosokban levő központi közigazgatási intézményekben magasabb az elérhető jövedelem.
Országos szinten a középiskolai végzettséggel elérhető bruttó bér a munkában eltöltött évek számától függően 100000-180000 Ft közt változik, a diplomások fizetése 160000-270000 Ft közt alakul. A diplomás jövedelem kistelepülésen általában 150000 Ft körül, Budapesten 240000 Ft körül van.
Az esetek többségéban (3/4) előfordul természetbeni juttatás, jellemzően havi 12000 forint körüli értékben. Minden negyedik munkavállaló jelezte, hogy kap jutalmat, prémiumot, ennek éves összege általában a havi fizetés mértékének felel meg.

Humán erőforrással, munkaüggyel foglalkozók fizetése

A jellemző jövedelem középiskolai végzettséggel 180.000 forint, felsőfokú végzettséggel vidéken 218.000 forint, Budapesten 360.000 forint. Vezetői pozíciókban vidéken 305.000 forintra, Budapesten 456.000 forint körüli fizetésre számíthatnak.

Fizetések a banki, biztosítási szektorban

A banki és biztosítási szakterületen a jövedelmek a többi szektorhoz képest mindenhol igen kedvezők, de a legjobb fizetéseket Budapesten lehet kapni. A jellemző jövedelem középiskolai végzettséggel vidéken 165.300 forint, Budapesten 228.900 forint. Felsőfokú végzettséggel vidéken 270.000 forint körüli fizetés érhető el. Budapesten felsőfokú képesítéssel 256.000 forint, főiskolával 353.000 forint, egyetemi végzettséggel 440.000 forint a jellemző fizetés.

Fizetések az oktatásban, nevelésben

A pedagógusok fizetését az országosan egységes bértábla határozza meg. Az oktatás-nevelés területén a munkában eltöltött évek száma és a végzettség egyértelműen pozitív hatással van a fizetésekre, ez a bértáblából adódik. A település mérete és a fizetés mértéke közt nincs összefüggés.
A bértábla alapján a 2015 szeptemberétől érvényes fizetések a következők:

Fizetések a beszerzés, logisztika szakterületen

A beszerzés/logisztika területén a középiskolai végzettséggel rendelkező beosztott munkatársak jellemző fizetése 225.000 forint, a főiskolai, illetve egyetemi diplomával rendelkezők 300.000 forint körüli bruttó bért kapnak. Vidéken a jellemző fizetés 100.000 forinttal elmarad a Budapesten elérhetőhöz képest.

Fizetések az adminisztrációs és asszisztencia munkakörökben

Középfokú végzettséggel vidéki kisvárosokban, községekben jellemzően a bérminimum alatt marad a fizetés (124.000 Ft), a közepes és nagyobb vidéki városokban 140.000 forint körüli, Budapesten 190.000 körüli fizetést lehet elérni.
A diplomások esetében is érezhető a különbség a bérekben a település méretétől függően. Községben, kisvárosban 137.000 a jellemző fizetés, nagyobb városokban 161.000 Ft, a fővárosban azonban van esély a 230.000 forint körüli bérre is.

Fizetések a mezőgazdaság, környezetvédelem területén

A mezőgazdasági és környezetvédelmi szektorból középiskolai végzettségűek nem küldtek be feldolgozható mennyiségű adatot. Felsőfokú végzettséggel jellemzően 240.000 forint körül lehet keresni, a mezőgazdasági középvezetők bére jellemzően 340.000 forint körül van.

Fizetések az építőiparban és a szakmunkák területén

Az építőipar és szakmunkák területén középfokú végzettséggel jellemzően a bérminimumot éppen meghaladó fizetés érhető el. Felsőfokú végzettséggel nem vezető beosztásban 250.000 forint közelíti meg legjobban a jellemző fizetési adatokat, vezető beosztásban 375.000 körüli összeg a leggyakoribb.

Fizetések az értékesítésben, kereskedelemben

A kiskereskedelemben középfokú végzettséggel jellemzően a bérminimumot éppen meghaladó fizetést lehet kapni, Budapesten kissé magasabbak a bérek, de a szórás is nagyobb. Beosztottként nem igazán jelent előnyt a diploma, vezető beosztásban viszont felsőfokú végzettséggel 300.000 forint feletti bért lehet kapni.
A nagykereskedelem/értékesítés területén középfokú végzettséggel besosztottként 170.000 forint a jellemző és 287.000 forint vezetőként. Diplomával sokkal jobb fizetéseket lehet elérni: a beosztottak általában 335.000 forintot keresnek, a vezetők 570.000 forint körüli fizetést kapnak.

Fizetések a fuvarozás-szállítmányozás szektorban

Középfokú végzettséggel 200.000 forint körüli összegre lehet számítani, és beosztottként a diplomások sem keresnek sokkal jobban. Vezető beosztásban 380.000 forint körül alakul a jellemző fizetés.

Oldalak

Feliratkozás Mennyitkeresel.hu RSS csatornájára